Calculator

UTILITĂȚI

Aflați cum să răspundeți la aceste întrebări

Film competitor Film Hipac
Greutatea brută a rolei [kg]*
Greutatea tubului de carton [kg]*
Grosime [µm]*
Lățimea foliei [mm]*
Perimetrul paletului [m]*
Număr de rotaţii*
%întindere/preîntindere*
paleți ambalați pe an*
[€/kg]*